Bestuur

Op deze pagina treft u de namen aan van diverse functionarissen die actief zijn binnen onze WBE.

1. Bestuur WBE Beekdal: 
Voorzitter:           Dhr. L.Bouwman 

Secretaris:           Dhr. J.Timmers              info@wbe-beekdal.nl
Penningmeester:  Dhr. P.Bouwens              info@wbe-beekdal.nl
Lid:                     Dhr. M.Gorissen    
                    
Lid:                     Dhr. R.Heynen             


2. Faunazaken:

Lid:                     Dhr. R.Heynen               info@wbe-beekdal.nl
Lid:                     Dhr. J.Timmers              info@wbe-beekdal.nl

3. Jachtveldzaken: 
Lid:                     Dhr. M.Gorissen             info@wbe-beekdal.nl
                  De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.