WBE Beekdal

Wildbeheer als onderdeel van natuurbehoud!

Welkom op de homepage van de WBE Beekdal. Op deze website kunnen onze jachthouders en deelnemers, maar vanzelfsprekend ook alle belangstellenden, kennis nemen van de doelstelling, de werkzaamheden, de informatie en de activiteiten van de WBE Beekdal.

De maatschappij eist steeds meer professionaliteit van een jachthouder. Zo is de jachthouder een goed opgeleid weidelijk jager. Daarnaast dient hij een deskundig uitvoerder te zijn op het gebied van planmatig faunabeheer en schadebestrijding. Dit laatste gebeurt aan de hand van de wet "Nieuwe Wet Natuurbescherming" en geheel volgens het provinciale beleid.

Wij wensen u veel leesplezier op onze site en als u vragen en of opmerkingen heeft, ga dan even naar het tabblad "contact" en laat het ons weten.

WBE Beekdal is opgericht  op 7 januari 1987 en heeft 86 leden.

De hoofddoelstelling van onze WBE is het bevorderen van de wildstand met een zo’n groot mogelijke diversiteit, welke verenigbaar is met de belangen van de landbouw/veeteelt, natuurbescherming en jacht.

Verder streeft de WBE naar een gemeenschappelijk jachtbeleid en een goede verstandhouding tussen de leden.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.